Kostel svaté Anny

typ objektu

Kostel se nachází v obci Domašov nad Bystřicí a byl postaven v roce 1791 jako Jednolodní s hranolovou věží ve východním průčelí, s trojbokým závěrem a sakristií na jihozápadě. Hlavní oltář je barokní, pochází ze zrušeného kláštera Hradiska v Olomouci. Varhany jsou z roku 1887 od firmy Rieger Kloss z Krnova.