Kostel svaté Máří Magdalény

typ objektu

 

Kostel svaté Maří Magdaleny v Mladějovicích - vysvěcený v roce 1791 - je spravován ze Šternberka.

Nedělní bohoslužby jsou zde pravidelně vždy v 8:30 hodin.

Nedaleko kostela se na mírném návrší nachází kalvárie - soubor jednoduchých zděných kaplí křížové cesty, kde se stalo zvykem konat bohoslužbu vždy v neděli v blízkosti svátku Povýšení svatého kříže (14. září). K farnosti Mladějovice náleží též kaple v obci Komárov, která je zasvěcena Jménu Panny Marie.