Kostel Všech svatých

typ objektu

Kostel Všech svatých v Babicích u Šternberka.

Mše svaté jsou zde  ve čtvrtek v 16:30 hodin a pouť na svátek Všech svatých 1.listopadu.

Podélný jednolodní kostel s pětibokým kněžištěm, k jehož severní straně přiléhá pravoúhlá sakristie. V ose západního průčelí rizalitová hranolová věž ukončená jehlancovou střechou s makovicí a patriaršním křížem.