Aktuální bohoslužby

týden od 21. do 28. října 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 21. října

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sbírka na misie

NST

7:30

za + manžela a syna a za živou rodinu Martinkovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování Pánu Bohu za 60 a 30 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodiny Augustýnkovu a Kolčavovu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 22. října

Sv. Jana Pavla,papeže

NST

18:00

na poděkování za dar společného života a za živou rodinu Martinkovu a Smyčkovu

úterý 23. října

Sv. Jana Kapistrána, kněze

Klášter

7:30

mše svatá

středa 24. října

Svatý Jan

15:00

mše svatá

NST

18:00

za + Petra Furiše a za živou a + rodinu

čtvrtek 25. října

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 26. října

NST

15:00

na poděkování za dar života vnuka Jakuba

Sv. Leopold

18:00

na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro ty, kteří se modlili za zdraví Matouše

sobota 27. října

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:30

za + rodiče Tesařovy, Letochovy, Špakovy a za duše v očistci

neděle 28. října

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Arnošta Fadrného, za + Tomáše Vyvozila, za živé a + rodiny a za duše v očistci

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00