Aktuální bohoslužby

Den

Místo konání

Hodina

Událost

neděle 13. září

 

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za Boží požehnání pro dceru Štěpánku a za rodiny Geržovu a Havrlantovu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Komárov 14:00

mariánská pobožnost u kapličky

pondělí 14. září

Svátek Povýšení svatého Kříže

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za + bratra Albína Tisoně

úterý 15. září

Památka Panny Marie Bolestné

Klášter

7:30

mše svatá

Jívová

17:00

poutní mše svatá

středa 16. září

Památka sv. Ludmily, mučednice

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za živé a + členy rodin Hřebíčků a Kořenků

čtvrtek 17. září

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 18. září

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za živou a + rodinu Hublarovu a Niklovu

sobota 19. září

Hor. Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 20. září

 

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Mimořádná sbírka na opravy kostelů

NST

7:30

za živou a + rodinu Vepřekovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za 22 let společného života

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici