Aktuální bohoslužby

týden od 10. do 17. prosince 2017

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 10. prosince

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

NST

7:30

za + rodiče Šemberovy, jejich vnučku a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Elvíru Součkovou

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 11. prosince

Sv. Damasa, papeže

NST

18:00

za živou a + rodinu Strašilovu

úterý 12.prosince

Panny Marie Guadalupské

Sv. Leopold

6:30

na poděkování za uplynulý rok, za všechna přijatá dobrodiní

středa 13. prosince

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

čtvrtek  14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Sv. Leopold

6:30

za živou a + rodinu Čtvrtlíkovu

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 15. prosince

Nemocnice

15:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o ochranu a požehnání do dalších let

sobota  16. prosince

H. Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za živou a + rodinu

neděle 17. prosince

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Měsíční sbírka na opravy kostelů

NST

7:30

za + Marii Kusmičovou a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za dar života a víry pro rodiny Tomáškovu, Pechrovu, Prokopovu a Packovu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)