Aktuální bohoslužby

týden od 18. do 25. srpna 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

 

 

neděle 18. srpna

 

20. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Mimořádná měsíční sbírka

na opravy

NST

7:30

za + Vincence

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu Čtvrtlíkovu a Vrtkovu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí  19. srpna

Klášter

7:30

mše svatá

Jívová

14:00

mše svatá (requiem za + Vlastimilu Pavlincovou)

NST

18:00

za živou a + rodinu Zderčíkovu a Loveckou

úterý 20. srpna

Památka sv. Bernarda,

opata a učitele církve

Klášter

7:30

mše svatá

středa 21. srpna

Památka sv. Pia X., papeže

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro pravnoučata, vnoučata a jejich rodiče

čtvrtek 22. srpna

 

Památka

Panny Marie Královny

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek  23. srpna

Sv. Růženy z Limy

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za dar života snachy Michaely, vnučky Magdaleny a synovce Václava a za ž.
a + rodinu Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu

sobota 24. srpna

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

 

neděle 25. srpna

 

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za živou a + rodinu Klášterníkovu a Příborských

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu Vyvozilovu, Skalovu Krupovu, Dieselovu a Fadrnou

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

POUTNÍ MŠE SVATÁ (patrocinium kostela)

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00