Aktuální bohoslužby

týden od 17. do 24. února 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 17. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka na opravy

NST

7:30

za + rodiče Milana a Kláru Frömelovy a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu a za lásku v rodině

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:15

mše svatá

pondělí 18. února

NST

18:00

za + syna Martina Ševčíka a za živou a + rodinu

úterý 19. února

Klášter

7:30

mše svatá

středa 20. února

Sv. Jan

15:00

mše svatá

NST

18:00

za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu

čtvrtek  21. února

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 22. února

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Sv. Leopold

18:00

za živou a + rodinu Tomáškovu, Schönovu a Sovadinovu

sobota  23. února

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Klášter

8:00

mše svatá

H. Loděnice

17:30

mše svatá

neděle 24. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za + rodiče Vincence a Žofii, bratra Ludvíka a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu Vyvozilovu, Krupovu, Fadrnou a za duše v očistci

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:15

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00