Aktuální bohoslužby

týden od 15. do 22. července 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 15. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za + manžela Karla Zatloukala, rodiče z obou stran a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za uzdravení syna Miroslava, za živou a + r. Vyvozilovu, Krupovu, Fadrnou a za DO

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 16. července

Panny Marie Karmelské

NST

18:00

za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu

úterý 17. července

Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněze

Klášter

7:30

mše svatá

středa 18. července

NST

18:00

za + Marušku

čtvrtek 19. července

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 20. července

Nemocnice

15:00

mše svatá

Svatý Leopold

18:00

za + tatínka Františka Ševčíka a za živou a + rodinu

sobota  21. července

Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Svatý Leopold

18:30

na poděkování P. Bohu za dar života a víry a ochranu Panny Marie

neděle 22. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za + Vojtěcha a Ludmilu Lakomé a za + tetu Marii

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

poutní mše svatá ke cti sv. Maří Magdaleny

Šternberk  F

9:00

za Boží požehnání a dar víry pro vnučku Barborku

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00