Aktuální bohoslužby

týden od 20. do 27. května 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 20. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na církevní školství

NST

7:30

za živou a + rodinu Klášterníkovu a Příborských

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za uzdravení Matouše a za celou jeho rodinu

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 21. května

Památka Nejsvětější Panny Marie, Matky církve

NST

18:00

za + manžela, + vnuka Vašíka, + sourozence, za rodiče z obou stran a za duše v očistci

úterý 22. května

Klášter

7:30

mše svatá

středa 23. května

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání

čtvrtek 24. května

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 25. května

DS Komárov

10:00

mše svatá

Sv. Leopold

17:00

za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro děti a vnoučata

sobota  26. května

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

NST

18:00

za + Zdeňka Bartka, rodiče Bartkovy, Hladišovy a za duše v očistci

neděle 27. května

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mimořádná sbírka na opravy kostelů

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za prvokomunikanty a jejich rodiny

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00