Aktuální bohoslužby

týden od 24. listopadu do 1. prosince 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

 

neděle 8. prosince

 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

 

NST

7:30

za + rodiče, jejich syna, vnučku a za živou  rodinu Šemberovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk F

9:00

za + Vojtěch Bajera a za živou rodinu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 9. prosince

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

 

Klášter

7:30

mše svatá

Šternberk F

18:00

za živou a + rodinu Strašilovu

úterý 10. prosince

Sv. Leopold

6:30

mše svatá (RORÁTNÍ) - za uzdravení nemocné paní a za její lékaře

Klášter

7:30

mše svatá

středa 11. prosince

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Jan

15:15

mše svatá

NST

18:00

na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Šrámkovu

čtvrtek 12. prosince

Panny Marie Guadalupské

Sv. Leopold

6:30

mše svatá (RORÁTNÍ)

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace NS

pátek 13. prosince

Památka sv. Lucie,

panny a mučednice

Klášter

7:30

mše svatá

Dalov

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

a + Jaroslava Zajíčka, Marii Zajíčkovou, děti s rodinami a za duše v očistci

sobota 14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže,

kněze a učitele církve

H. Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 15. prosince

 

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

 

Mimořádná měsíční sbírka

NST

7:30

za + rodiče Marii a Josefa Kusmičovy a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk F

9:00

na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

 

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici