Aktuální bohoslužby

Od čtvrtka 1. července je dovoleno konat veřejné bohoslužby takto:

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metry od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Žádná další omezení nebyla stanovena! Při vstupu do kostela sice ještě nebudeme používat svěcenou vodu a úkon pozdravení pokoje bude bez podání ruky, ovšem při bohoslužbách bude možné zpívat. Obě nedělní mše svaté až do odvolání však budou ve farním kostele.

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

neděle 18. července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka

na opravy kostelů

Šternberk  F 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice 8:30

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za farníky

mše svatá

mše svatá

za živou a + rodinu Orságovu z Chabičova

mše svatá

mše svatá

pondělí  19. července

Klášter  7:30 

 Šternberk  F 18:00

mše svatá

za + dědečka Františka Ševčíka

úterý 20. července

Klášter  7:30

mše svatá

středa 21. července

Sv. Vavřince z Brindisi

Klášter   7:30

NST  18:00

mše svatá

za + rodiče Tisoňovi

čtvrtek  22. července

Svátek sv. Marie Magdalény

Klášter  7:30

NST  11 – 12

Hlásnice  18:00

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá

pátek 23. července

Svátek sv. Brigity, řehol., patronky Evropy

 

Klášter  7:30

Sv. Leopold 18:00

 

mše svatá

na poděkování za dar života vnuka Karla a vnučky Hedviky s prosbou o ochranu P. Marie

sobota 24. července

Sv. Šarbela Machlúfa

Hor. Loděnice 17:30

Klášter  18:00

mše svatá

mše svatá

neděle 25. července

 

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Šternberk  F 7:30

Klášter  8:00

Újezd u Un. 8:30

Šternberk  F 9:00

Mladějovice 10:00

Jívová 11:00

na poděkování P. Bohu za dar života a za B. požehnání a ochranu P. Marie pro vnučku Báru

mše svatá

mše svatá

za + Marii Bilovou

poutní mše svatá ke cti sv. Maří Magdaleny

mše svatá

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici