Aktuální bohoslužby

týden od 12. do 19. listopadu 2017

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

 

 

neděle 12. listopadu

 

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za živé a + farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Bohuslavu Žatkovou, manžela a za celou rodinu

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Domašov u Š.

11:30

poutní mše svatá ke cti sv. Martina

pondělí 13. listopadu

Památka sv. Anežky České, panny

Klášter

18:00

za + maminku a sestru

úterý 14. listopadu

Klášter

7:30

mše svatá

středa 15. listopadu

Sv. Alberta Velikého, biskupa

a učitele církve

Sv. Jan

15:00

mše svatá

Šternberk   F

18:00

za živou a + rodinu

čtvrtek 16. listopadu

Sv. Markéty Skotské

NST

11 - 12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 17. listopadu

DEN VÝROČÍ BENEDIKACE

FARNÍHO KOSTELA

Šternberk   F

10:00

za farnost a město Šternberk

Dalov

14:00

pohřební mše svatá (za + Jana Kolínka)

sobota  18. listopadu

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

H. Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za dar vnitřního uzdravení

 

neděle 19. listopadu

 

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Mimořádná sbírka na opravy

 

NST

7:30

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + manžela Zděňka Mokrého, syna Zdeňka a za + rodiče z obou stran

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)