Aktuální bohoslužby

týden od 10. do 17. června 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 10. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za živou a + rodinu Vepřekovu, Machovu a Burianovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Romana Špačka

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 11. června

Památka sv. Barnabáše, apoštola

NST

18:00

na poděkování za dar života a víry s prosbou o ochranu Panny Marie

úterý 12. června

Klášter

7:30

mše svatá

středa 13. června

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za + Antonína a za živou a + rodinu Dočkalovu a Nitschovu

čtvrtek 14. června

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Dalov

16:30

mše svatá

Svatý Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 15. června

Památka sv. Víta, mučedníka

Nemocnice

15:00

mše svatá

Svatý Leopold

18:00

za + syna Jiřího Ševčíka a za živou a + rodinu

sobota  16. června

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Svatý Leopold

18:00

na poděkování za dar společného života

neděle 17. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka na opravy kostelů

NST

7:30

za + manžela, syna a živou rodinu Neplechovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za dar života a víry

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00