Aktuální bohoslužby

týden od 18. do 25. února 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 18. února

 

1. NEDĚLE

V DOBĚ POSTNÍ

 

NST

7:30

za živé a + farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + rodiče Čapkovy a za prarodiče

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 19. února

NST

18:00

za + Annu Novotnou, manžela a za živou a + rodinu

úterý 20. února

Klášter

7:30

mše svatá

středa 21. února

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za živou a + rodinu Šneweisovu

čtvrtek 22. února

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 23. února

Památka

sv. Polykarpa, biskupa

a mučedníka

NST

15:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za + syna Martina Ševčíka a za živou a + rodinu

sobota 24. února

Hor.Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za živou a + rodinu Mikolajkovu a za pokoj v  rodině

neděle 25. února

 

2. NEDĚLE

V DOBĚ POSTNÍ

 

Sbírka

Haléř svatého Petra

 

NST

7:30

za + rodiče Vincence a Žofii Mejzlíkovy, bratra Ludvíka a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování  za dar 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za DO

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)