Aktuální bohoslužby

týden od 13. do 20. října 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

 

 

neděle 13. října

 

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za + manžela a syna a za živou rodinu Martinkovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + členy rodin Faksové, Hlochové a Gajové a za dar víry a Božího požehnání pro rodiny

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Horní Loděnice

11:30

mše svatá

pondělí  14. října

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za Boží požehnání pro rodinu Vrobelovu

úterý 15. října

Památka sv. Terezie od Ježíše,

panny a učitelky církve

Klášter

7:30

mše svatá

středa 16. října

Sv. Hedviky, řeholnice

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Jan

15:15

mše svatá

NST

18:00

na poděkování za dar společného života a za živou a + rodinu Martinkovu a Smyčkovu

čtvrtek 17. října

Památka sv. Ignáce Antiochijského,

biskupa a mučedníka

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11 - 12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek  18. října

Památka sv. Lukáše, evangelisty

Klášter

7:30

mše svatá

Nemocnice

15:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za dar života syna Františka a vnuka Jakuba s prosbou o ochranu P. Marie

sobota 19. října

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

 

neděle 20. října

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

NST

7:30

za + Milana Hořínka

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za farníky

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici