Aktuální bohoslužby

týden od 12. do 19. ledna 2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

 

neděle 12. ledna

 

SVÁTEK

KŘTU PÁNĚ

 

NST

7:30

za farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk F

9:00

na pracovníky Charity, za živé a + klienty a za Boží  požehnání pro další činnost

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 13. ledna

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za Boží požehnání, pokoj a dar víry

úterý 14. ledna

Klášter

7:30

mše svatá

středa 15. ledna

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za živou a + rodinu Bočkovu, Bouchalovu a Kolínovu

čtvrtek 16. ledna

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 17. ledna

Památka sv. Antonína, opata

Klášter

7:30

mše svatá

Nemocnice

15:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za dar 17 let dcery Hedviky a za duše v očistci

sobota 18. ledna

Památka Panny Marie, Matky jednoty

Hor.Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 19. ledna

 

2 . NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Měsíční sbírka na opravy

 

NST

7:30

za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk F

9:00

za farníky

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici