Aktuální bohoslužby

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 3.10.2021

Drazí farníci, možná ještě máte v paměti vyhrocenou epidemiologickou situaci, která nastala začátkem října loňského roku, a která vedla k uzavření našich kostelů pro veřejné bohoslužby. V letošním roce je situace přece jenom lepší, ovšem faktem je, že skokově přibylo viróz a stále je tu riziko onemocnění Covidem. Proto prosím ty, kteří by se cítili oslabení či měli nějaké respirační potíže (kašel, rýma, bolesti v krku,….), aby zůstali doma a mši svatou prožili prostřednictvím rozhlasu, TV nebo internetu.

Během prázdnin a měsíce září jsme odložili roušky, ovšem z nejnovějších pravidel a doporučení vlády ČR vyplývá, že pokud je účastníků bohoslužby více než 10, tak je povinnost mít ústa a nos zakrytý rouškou či respirátorem. Z tohoto nařízení vyplývá, že při nedělních bohoslužbách, a také bohoslužbách ve všední dny, které se bude účastnit více než 10 lidí, budeme mít zakrytá ústa a nos! Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání. Prosím, abyste toto opatření nezlehčovali, ale jeho dodržováním prokázali ohleduplnost vůči druhým lidem.

Zároveň Vás prosím, abyste si při vstupu do kostela použili dezinfekci na ruce a dodržovali rozestupy 1,5 metru. Až do odvolání také nahradíme gesto podání ruky při pozdravení pokoje vlídným pohledem do tváře. Děkuji.

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

neděle 16. ledna

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Mimořádná sbírka

na opravy

Šternberk F 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za + Vojtěcha, + Antonína a za duše v očistci

mše svatá

mše svatá

za živou a + rodinu Bočkovu, Bouchalovu a Kolínovu

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

pondělí 17. ledna

Památka sv. Antonína, opata

Klášter  7:30

NST 18:00  

mše svatá

za nemocné v rodině a za + Josefa Kořenka

úterý 18. ledna

Památka Panny Marie, Matky jednoty

Klášter   7:30

mše svatá

středa 19. ledna

Klášter  7:30

NST 18:00

NST 19-20

mše svatá

za + babičku Janu

adorace Nejsvětější Svátosti

čtvrtek  20. ledna

Klášter  7:30

NST 11-12

Hlásnice  18:00

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá

pátek  21. ledna

Památka sv. Anežky Římské, panny a muč.

Klášter  7:30

Šternberk F 18:00

Šternberk F 19-20  

mše svatá

na poděkování za dar života

adorace Nejsvětější Svátosti

sobota 22. ledna

Hor. Loděnice  17:30

Klášter  18:00

mše svatá

mše svatá

neděle 23. ledna

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Sbírka na biblický apoštolát

Šternberk F 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy a za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu Břečkovu a Pascanu

mše svatá

mše svatá

za farníky

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

 

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici