Aktuální bohoslužby

Od neděle 27. prosince je dovoleno konat veřejné bohoslužby s omezeným počtem osob takto:

Maximální počet účastníků bohoslužby je stanoven na 10% míst k sezení. Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může účastnit nejvýše:

v Kostelíčku (NST) 10 osob

ve farním kostele (Zvěstování Panny Marie) 50 osob

v klášterní kapli (sv. Anežky) 10 osob

Horní Loděnice:    14 osob
Jívová:                  35 osob
Mladějovice:          13 osob
Újezd u Uničova:  13 osob

Z tohoto důvodu byl zaveden registrační systém pro mše svaté ve farním kostele (rezervace na tel.číslo: 731638895 pro nedělní mše svaté v klášterní kapli zůstávají v platnosti).

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

neděle 28. února

2. NEDĚLE POSTNÍ

Sbírka na opravu jižní věže farního kostela

Šternberk F 07:30

za + rodiče Vincence a Žofii, za + bratra Ludvíka a za živou rodinu

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

za živou a + rodinu Niklovu, Hublarovu a Trávníčkovu

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30

za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Kusákovu a Krejčovu

pondělí, 1. března

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

za všechny narozené a zemřelé ve městě Šternberk v únoru 2021

úterý, 2. března

Klášter 7:30 mše svatá

středa 3. března

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 mše svatá

čtvrtek 4. března

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Svatý Leopold 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

pátek, 5. března

Klášter 7:30 mše svatá
Svatý Leopold 15-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Šternberk F 18:00 na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Sládkovu a za DO

sobota 6. března

Horní Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

neděle 7. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

Šternberk F 07:30

za živou a + rodinu Břečkovu a za duše v očistci

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá (od 8:00 svátost smíření)
Šternberk F 09:00

za + rodinu Sládkovu a Kašovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá (od 9:30 svátost smíření)
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30

za farníky

 

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici