Aktuální bohoslužby

týden od 18. do 25. března 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 18. března

5. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

NST

7:30

za živé a + farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + rodiče Kořenkovy a za Boží požehnání pro živou rodinu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 19. března

Slavnost SV.JOSEFA, snoubence Panny Marie

NST

18:00

za + manžela a syna a za živou rodinu Martinkovu

úterý 20. března

Klášter

7:30

mše svatá

středa 21. března

Sv. Jan   

14:45

mše svatá

NST

18:00

za + rodiče a celou živou a + rodinu

čtvrtek 22. března

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 23. března

DS Komárov

09:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu

sobota 24. března

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za velkou rodinu a za posílení víry v rodině

neděle 25. března

KVĚTNÁ NEDĚLE

Měsíční sbírka na opravy

NST

7:30

za + Marii Šneweisovou

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + rodiče Kučerovy a Štenclovy a za živou rodinu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00