Aktuální bohoslužby

neděle 2. října

 

27. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

NST 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice 8:30

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za farníky

mše svatá

mše svatá

na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci

mše svatá

mše svatá

pondělí  3. října

Klášter  7:30

NST 18:00

 

mše svatá

za všechny narozené a zemřelé ve městě Šternberk v září 2022

úterý 4. října

Památka

sv. Františka z Assisi

Klášter  18:00

mše svatá

středa 5. října

Sv. Faustiny Kowalské, panny

Klášter  7:30

NST 18:00

mše svatá

za + rodiče Holíkovy a za dceru Anuu

čtvrtek  6. října

Památka

sv. Bruna, kněze

Klášter  7:30

NST  11 – 12

Mladějovice 17:30

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá (od  16:30 sv. smíření a adorace)

pátek  7. října

Památka Panny Marie Růžencové

1. PÁTEK V MĚSÍCI

Klášter  7:30

NST 14:00

Sv. Leopold  16–17:50

Sv. Leopold 18:00

Újezd u Un. 18:00

mše svatá

pohřební mše svatá (za + Matouše Vrtka)

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá (volný úmysl)

mše svatá (od  17:00 sv. smíření a adorace)

sobota  8. října

Památka sv. Terezie

od Dítěte Ježíše, řeholn

Hor. Loděnice  17:30

Klášter 18:00

Šternberk F 19-20

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

neděle 9. října

 

28. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

NST 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice 8:30

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za živou a + rodinu Pavlíkovu a Valouchovu

mše svatá

mše svatá

na poděkování Pánu Bohu za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

mše svatá

mše svatá

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí : Čt v NST od 11 do 12 a ve Farním od 19 do 20

a v NE od 18 do 20 (ve farním)

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká) od neděle 13. března 2022

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 14. BŘEZNA 2022

SLOVO BISKUPŮ K UVOLŇOVÁNÍ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

                                                                                            Vaši čeští a moravští biskupové