Aktuální bohoslužby

týden od 11. do 18. listopadu 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Intence

neděle 11. listopadu

 

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za dar víry a za + maminku

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Domašov u Š.

11:30

poutní mše svatá

pondělí 12. listopadu

Památka sv. Josafata,

biskupa a mučedníka

NST

18:00

za + rodiče a za celou živou a + rodinu

úterý 13. listopadu

Památka sv. Anežky Č., panny

Klášter

18:00

mše svatá ke cti sv. Anežky České

středa 14. listopadu

Sv. Alberta Velikého,

biskupa a učitele církve

Sv. Jan

15:00

mše svatá

NST

18:00

za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu

čtvrtek  15. listopadu

NST

11:00

pohřební mše svatá (za + Maysie Vitámvásovou)

Dalov

16:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek  16. listopadu

Nemocnice

15:00

mše svatá

Šternberk   F

18:00

za zakladatele města Šternberka a rod Sternbergů

sobota  17. listopadu

DEN VÝROČÍ BENEDIKACE

FARNÍHO KOSTELA

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Šternberk   F

10:00

za farnost a město Šternberk

NST

14:00

pohřební mše svatá (za + Marii Fadrnou)

H. Loděnice

17:30

mše svatá

neděle 18. listopadu

 

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Měsíční sbírka na opravy

 

NST

7:30

za + rodinu Čechovu a Daduovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu Zaťkovu a Pechovu s prosbou o Boží požehnání

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

 

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

 

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

 

Klášter - klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

 

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

 

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00