Aktuální bohoslužby

Den

Místo konání

Hodina

Událost

neděle 28. června

 

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za prvokomunikanty a jejich rodiny

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Hraničné Petrovice

11:00

POUTNÍ MŠE SVATÁ

pondělí 29. června

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za + Antonína a + Vojtěcha a za živou a + rodinu Nitschovu a Kamarádovu

úterý 30. června

Klášter

7:30

mše svatá

středa 1. července

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče

čtvrtek 2. července

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Dalov

16:30

mše svatá

pátek 3. července

1. PÁTEK V MĚSÍCI

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Klášter

7:30

mše svatá

Sv. Leopold

15-17:50

svátost smíření a adorace Nejsvětější Svátosti

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za dar života vnuka Tomáše a zetě Kalina

Mladějovice

18:00

mše svatá (od  17:30 adorace a sv. smíření)

sobota 4. července

1. SOBOTA V MĚSÍCI

Sv. Prokopa, opata

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

 

neděle 5. července

 

SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa

 

 

NST

7:30

za farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Dagmar a za živou rodinu Šrámkovu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Drazí farníci,
Přestože se konají bohoslužby ve všech kostelích a kaplích, tak platí i nadále omezení, která tyto bohoslužby doprovází:
1.Bohoslužeb se bude moci účastnit nejvýše 300 osob;
2.V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
3.Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
4.Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
5.Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
6.Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
7.Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
8.Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
9.Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici