Aktuální bohoslužby

Od pondělí 23. listopadu je dovoleno konat veřejné bohoslužby s omezeným počtem osob.

Maximální počet účastníků bohoslužby je stanoven na 20 osob. Na základě těchto skutečností se ve farnosti Šternberk budou konat mše svaté dle obvyklého rozpisu, včetně neděle. Ovšem vzhledem k omezením bude nutné svou účast na mši svaté oznámit (SMS na tel. 731621117 nebo mailem na farasternberk@seznam.cz), teprve po obdržení potvrzení můžete počítat s tím, že se na mši svatou dostanete.

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

pondělí 23. listopadu

Sv. Klementa,
papeže a mučedníka

Klášter 07:30 mše svatá
NST 18:00 za + Jana a Valerii Trčkovy

úterý 24. listopadu

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů mučedn.

Klášter 07:30 mše svatá

středa 25. listopadu

Sv. Kateřiny Alexandr.,
Panny a mučednice

Klášter 07:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče, + bratra a za živou a + rodinu Dočkalovu a Kamarádovu
čtvrtek 26.11.2020 Klášter 07:30 mše svatá
NST 10-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 16-18 adorace Nejsvětější Svátosti
pátek 27.11.2020 Klášter 07:30 mše svatá
Sv.Leopold 18:00 na poděkování za 20 let života
sobota 28.11.2020 Klášter 18:00 mše svatá

neděle 29. listopadu

26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

NST 07:30 za + Miroslavu Sukovou, + Stanislava Suka a za živou a + rodinu Sukovu
Klášter 08:00 mše svatá
Šternberk F 09:00 za + rodiče Bohuslavu a Aloise Žatkovy a za živou rodinu

 

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici