Aktuální bohoslužby

týden od 23. září do 30. září 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 23. září

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

na poděkování Pánu Bohu za 70 let života

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + maminku Ludmilu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 24. září

NST

18:00

na poděkování za dar života a víry

úterý 25. září

Klášter

7:30

mše svatá

středa 26. září

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Svatý Jan

15:00

mše svatá

NST

18:00

na poděkování za 46 let společného života Ludmily a Bohumíra Stejskalových

čtvrtek 27. září

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Vincentinum

15:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 28. září

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk F

9:00

za obrácení hříšníků

sobota 29. září

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:30

za novokněze

neděle 30. září

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za živou a + r. Klášterníkovu a Příborských

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za pracovníky a uživatele služeb Charity s prosbou za Boží požehnání pro dílo Charity

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00