INFORMACE PRO ŽIVOT FARNOSTI

INFORMACE PRO ŽIVOT FARNOSTI ŠTERNBERK V ČASE NOUZOVÉHO STAVU

Drazí věřící,

na základě vládního nařízení o zákazu shromažďování více jak třiceti osob, na náboženských kulturních a dalších akcích, vydaného dne 12.3.2020 a Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020, jsou všechny veřejné mše na území Římskokatolické farnosti Šternberk, až do odvolání, ZRUŠENY.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté (viz www.mseonline.cz) nahrazuje osobní účast na nedělní mši svaté. Současný stav je pro nás všechny výzvou k modlitbě, a také časem hledání nových způsobů slavení neděle.  

V době omezeného režimu bude ve Šternberku o nedělích otevřen kostel v čase, kdy je obvykle slavena liturgie:
kostel Nejsvětější Trojice od 7:15 do 8:30
farní kostel Zvěstování Panny Marie od 8:45 do 10:00
V tomto čase se bude podávat svaté přijímání se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření (v malých skupinách).

V týdnu bude otevřený farní kostel k osobní modlitbě od 18:00 do 20:00. Pokud byste chtěli přijmout svátost smíření nebo svaté přijímání, bude přítomný kněz. Ve čtvrtek bude v kostelíčku adorace v obvyklém čase.

Intence, které jste si u nás objednali budou slouženy při neveřejné bohoslužbě.

V době omezeného režimu se nebudou ve Šternberku konat žádné společné pobožnosti (křížové cesty). O případném konání jiných aktivit budete informování.

Pohřby, křty: až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s farářem (platí omezení pro křty do 30 osob, pro pohřby do 100 osob).


                                                 
                         S přáním Božího požehnání
                                    P. Antonín Pechal, farář