Křížová cesta na Zelenou budku 2020

aneb "ticho si toužebně přálo, aby linduška zpívala"

    Po celodenním velkopátečním nenápadném pobíhání po cestě od "obrázku" až k Zelené budce se ptáme mladých nadaných umělců na záměr jejich díla. S vědomím, že každé jednotlivé vlastnoručně a s láskou vyrobené dílko má velikou cenu, se redakce Zvěstování telefonicky obrací již na prvního účastníka:

1. zastavení.

Dobrý den, mohli bychom Tě vytrhnout na minutku z ticha Bílé soboty na nemonitorovaný rozhovor? Tak ke včerejšku. Proč je vaše Pilátova mísa z novinového papíru?
 

Jde o mísu přetékající nepochopením, nelaskavostí, plnou výmluv, neochoty a slov „neudělám“ a „nepomůžu“.
 

Doufejme, že se obsah  brzy rozmočí deštěm a mísa zůstane.

1. zastavení
2.zastavení

2. zastavení.

To kamení mi připomíná horu Križevac.


Chtěl jsem to v jednoduchosti. Kameny … jo, počkej … „hoď po ní kamenem“. Každý má zátěž hříchu a klademe ji pod kříž a tím kříž i stavíme.

3. zastavení.

Ježíšovy slzy ...

3. zastavení
4. zastavení

4. zastavení.

Celý včerejší den nás provázel zápach spáleniště pondělního požáru lesa. Mariiny vlasy voní levandulí. Bohužel jen v její blízkosti.


Ano, chtěli jsme vyjádřit nádech krásy, modrofialová barva levandulí jako její plášť... a neměli jsme lilie.

 

 

požár lesa

5. zastavení.

Ovinutá červená stuha poukazuje na vztah Šimona ke Kristu?


Ne, jde o zdůraznění Kristovy prolité krve. To bílé je Ježíš, žluté Šimon. Je to tam raději i napsané.

5.zastavení
6. zastavení

6. zastavení.

Aktuální ...

7.zastavení.

Dětskou ručkou upletené trnové koruny?


Zkoušely jsme uplést. Chtěly jsme, aby to bylo pro děti pochopitelné. Třeba problém se vztekáním, když se něco nepovede. Tak zase začneme trpělivě znovu.

7.zastavení
8.zastavení

8. zastavení.

Stíhala jsi doplňovat ztracená rajská jablka?


Nemám ráda otázky.


Umělci se raději vyjadřují gesty a tancem a nechají druhému svobodu, jak myšlenku uchopí.

9. zastavení.

Měla jsi na mysli modlitbu ve větru jako v jiných náboženstvích?

IX. zastavení si vybírám každý rok proto, že já sama se spíš vzdávám a moc neumím bojovat a jít dál, když se nedaří. Pane, pomáhej mi vstát.

9. zastavení
10. zastavení

10. zastavení.

Proč zrovna Rio de Janeiro?

Zaujala mě fotka superúplňku s Ježíšem objímajícím město. Měla jsem chvilku čas myslet na Ježíše, který mi trošičku odhaluje svou  křišťálovou duši dítěte. A zároveň na lidi, o kterých se mluví nebo píše špatně na veřejnosti, …jak je to svazuje. Ten strom spadl nedávno. Dřevorubci mi dokonce, aniž by to tušili, připravili i lavičku k meditaci. Zbylo už jen šest stromů z patnácti zastavení této lesní křížové cesty. Ostatní suchem a větry popadaly a dílka jsou instalovaná na pařezech.

dite s vetvi

 

11. zastavení.

Můžeš mi něco říct k  vašemu zastavení?

Taťka před třema rokama dovezl dřevo z břízy. Dobře, že jsme ho použily na tak dobrou věc.

11. zastavení
12. zastavení

12. zastavení. 

„Ticho a linduška.“ ( z knihy Daisy Mrázkové – pozn. red.) Tajemství, které nepochopíme. Sýkorky zpívají ke chvále a rozhoupávají větve.

13. zastavení.

Něha Betléma? Ovinutí do plenčiček?

Toto zastavení se mi spojuje s narozením. Ať se stane cokoliv, je zde vždy teplo hřejivé mateřské náruče. Role pečující matky, každou minutu se na tebe dívá, jestli jsi v pořádku.

13. zastavení
14. zastavení

14. zastavení.

Můžeš nám něco prozradit o tomto Tvém zastavení?

Ježíš je z dubového dřeva a trnová koruna z trní dřišťálu.

15. zastavení.

Využili jste materiál z ohořelého lesa. To jako pozvednutí se z popela?

Nikdy není pozdě vstát. Ježíš nabízí vzkříšení i za života, ne jen až po smrti. Denně můžeme povstávat a znovu začínat.

Takže naděje?

15. zastavení

Děkuji všem  moc za rozhovor.

Čtenář jistě omluví odlehčený tón tohoto článku o křížové cestě, kterou připravili děti a rodiče (viz Zvěstování)  a udělá si čas na křížovou cestu s papežem Františkem
 

©Š

srdce ve stromě