OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE FARNÍHO KOSTELA VE ŠTERNBERKU

Transparentní účet veřejné sbírky:     20001-1802820339 / 0800

 

Drazí přátelé,

pokaždé když se podívám na náš farní kostel, tak mě potěší nejen pohled na opravenou severní věž, ale také stále živá vzpomínka na vaši mimořádnou štědrost, která doprovázela tuto její opravu. Přiznám se, že váš hmatatelně vyjádřený zájem na realizaci opravy byl pro mě a náš farní tým velkým povzbuzením.

V letošním roce 2021 na nás čeká oprava jižní věže farního kostela, kterou bude realizovat opět firma Báča, s.r.o. z východočeské Poličky, vítěz výběrového řízení.

Proti loňskému roku máme určitý časový náskok, takže dokončení opravy snad nebude trvat až do Vánoc, jako tomu bylo loni (vždyť loni v této době teprve probíhalo výběrové řízení se svými pevnými lhůtami a lešení se začalo stavět až na začátku června). V blízkých dnech by tedy měla začít stavba lešení kolem jižní věže. Vzhledem k tomu, že lešeňová konstrukce se bude stavět velmi blízko chodníku a vchodu do kostela, tak prosím, abyste, kdykoliv budete v její blízkosti dbali zvýšené opatrnosti.

V minulém Zvěstování jsem vám slíbil poskytnutí podrobných informací o způsobu financování tak náročné opravy. Pro připomenutí bych zopakoval i pár informací, které jsem psal již v listopadu. „Oprava jižní věže farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku“, jak zní oficiální název projektového záměru je finančně podepřen několika donátory. Největší dílem se na opravě podílí finance proudící z programu „Záchrana architektonického dědictví“, který administruje Ministerstvo kultury ČR (tento program garantuje dotace oprav významných kulturních objektů větší částkou v několika etapách). Náš schválený projekt zahrnuje kromě rekonstrukce obou věží také výměnu poškozených či dožilých trámů střechy a mezivěží. K finanční podpoře se dále zavázaly: Arcibiskupství olomoucké, Olomoucký kraj a Město Šternberk. Přestože se z peněz uvedených subjektů pokryje většina rozpočtu opravy, k dofinancování zůstává stále významná částka, kterou se na opravě podílí naše farnost. Pro přehlednost tedy financování oprav jižní věže podrobně:

CELKOVÁ CENA OPRAVY JIŽNÍ VĚŽE …………4.134.728,- Kč

3.552.859 Kč……vysoutěžená cena v roce 2020

80.000 Kč……stavební dozor, BOZP

501.869 Kč……navýšení ceny po zjištění většího objemu krovu a aktualizace cen materiálu

 

Finance pro opravu jižní věže farního kostela ve Šternberku:

1.200.000 Kč……Ministerstvo kultury (Program Záchrany arch. dědictví) 29,00 %

700.000 Kč……Arcibiskupství olomoucké 17,00 %

700.000 Kč……Olomoucký kraj 17,00 %

700.000 Kč……Město Šternberk 17,00 %

834.728 Kč……Farnost Šternberk 20,00 %

Finanční podíl farnosti Šternberk:

834.728 Kč……celkový podíl farnosti

322.141 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 30.6.2021

512.587 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy

Tato chybějící částka se dle ujištění Ministerstva kultury ještě poníží, neboť v součinnosti s MK byla podána žádost o navýšení dotace z finanční rezervy Programu Záchrany (loni jsme postupovali stejně a z rezervy nám bylo poskytnuto 250.000 Kč). V červenci očekáváme vyjádření z MK, jakmile toto obdržíme budeme Vás informovat.


Nyní, prosím, dovolte, abych se na Vás opět obrátil s velikou prosbou. Jak jsem už uvedl dříve, částka kterou se farnost podílí na realizaci opravy jižní věže je opravdu vysoká.

Proto Vás prosím, o finanční podporu opravy jižní věže. Současná doba přinesla mnoho problémů a možná někde i finanční nejistotu. Jsem si toho plně vědom. Vím, že jsou v životě mnohem důležitější věci než opravy historických památek, ovšem náš farní kostel, to není pouhá památka, ale místo, kde jsme doma, místo, kde vždy můžeme načerpat ze společenství naší farní rodiny, a hlavně ze stálé přítomnosti našeho Pána. Dar na kostel není pouhou charitou či filantropickým aktem, ale především vyjádřením našeho niterného vztahu k Pánu Bohu. A jak dobře víme, co jsme darovali z lásky k Bohu, to se nám stává pokladem, který nám už nikdo nevezme. Darování Bohu to není závod o to, kdo dá víc, ale o to zda to, co darujeme, darujeme z lásky. A tak někdy i malý dar, který zohledňuje vaše možnosti, má v „Boží bance“ velikou hodnotu (vzpomeňme jak Pán Ježíš ocenil dar chudé vdovy...).

Během loňské probíhající sbírky jsme byli vybídnuti, abychom dali příležitost k zapojení se do sbírky na opravu kostela také široké veřejnosti, tedy i těm, kteří sice bohoslužby nenavštěvují, ale mají rádi naše město i kostel, který k němu neodmyslitelně patří. Z tohoto důvodu jsme požádali Olomoucký kraj o umožnění konání veřejné sbírky na opravu farního kostela. Tato sbírka začne 23. 4.2021. S touto veřejnou sbírkou jsme zřídili také nový bankovní účet na který můžete přispívat, a který bude transparentní, tzn. že se můžete podívat, kolik už máme na opravu vybráno a jestli váš dar na účet dorazil. Nahlížet do transparentního účtu můžete na webových stránkách farnosti Šternberk www.farnoststernberk.cz (po spuštění úvodní stránky klikněte v horní liště na „Opravy“, kde najdete číslo transparentního účtu). Pokud chcete darovat dar, ale zůstat v anonymitě tak doporučuji poslat peníze na běžný účet farnosti nebo předat hotovost osobně. Všechny dary pak budou převedeny na transparentní účet.


 

Jak tedy můžete finančně přispívat na opravu jižní věže? Způsobů je několik:

1. formou bankovního převodu na transparentní účet veřejné sbírky

číslo účtu: 20001-1802820339/0800


2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk

číslo našeho účtu: 1802820339/0800

(pokud chcete přispět přímo na opravu věže napište do poznámky VĚŽ)

 

3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)


4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu věže (většinou probíhá 3. neděli v měsíci)


 

Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.

Informace o tom, kolik už máme vybráno na opravu věže budete moci průběžně sledovat na stránkách Informátoru Zvěstování nebo na webových stránkách farnosti. Ještě jednou prosím o Vaši podporu a již předem děkuji všem přispěvatelům, že svou štědrostí pomáháte budovat nejen krásu našeho chrámu, ale také společenství naší farnosti.

S vděčností a úctou váš otec Antonín