Pozdrav maminkám

...čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.

 Chvála Kristu a Marii,
    zdravím všechny maminky v těchto krásných čerstvě jarních dnech a informuji, že setkávání k Modlitbám matek nyní nebudou a spojíme se vždy v modlitbě každá z nás doma v časech, kdy míváme naše skupinky.


    Ženy naší farnosti měli také mít na starosti přípravu křížové cesty v neděli 22.3. 2020 odpoledne v 15h. Tuto pobožnost se také můžeme se svými rodinami pomodlit doma. Domlouvali jsme se s některými maminkami, že letos bychom mohli při ní myslet na členy našich rodin, kteří trpí nějakou závislostí, nebo k ní mají blízko a za ochranu mladých lidí našeho města před drogovou a jinou závislostí. Např. křížovou cestu, kterou jsme připravili a trošku zkrátili podle knihy Perly raněných srdcí. Ale klidně se připojte i jinou křížovou cestou, třeba se svými dětmi.

věneček z kvítí
šafrány

 Blíží se i Triduum Modliteb matek, taktéž se spojíme celým srdcem se všemi maminkami duchovně, i když se nemůžeme setkat společně v kapli. V pátek 27.3.2020 se můžeme postit a odprošovat za svoje hříchy. Doporučený text je z listu Římanům 12,3-9. V sobotu 28.3. máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. Text Lukáš 19,41-44. V neděli 29.3. se radujeme a chválíme Pána. I v těchto dnech, kdy na nás útočí strachy, obavy, je za co Pána chválit. Děkujeme mu za všechno, co nám v našem životě dopřál. Čteme z listu Efezským 1,3-8.

Na závěr bych citovala z pozdravu národní koordinátorky:  „Nevadí, když všemu nerozumíme, důležité je věřit a uchovat si pokojné srdce, protože Pán s námi i s těmi kolem má plán lásky. Touží se přiblížit ke každému člověku zevnitř. I tato mimořádná situace může na mnoha místech a mnoha podivuhodnými způsoby otevírat srdce lidí. Buďme solí země tam, kam nás Pán pošle. I přesto, že budeme třeba celou dobu doma s dětmi. Modleme se za ty, co jsou nasazeni v práci druhým.“ Z jejího dopisu bych se ještě s vámi podělila, že mě hodně zaujala myšlenka -  důstojně prožívat domácí liturgii, třeba se i hezky obléknout, když se díváme s dětmi na mši svatou přes internet.
  

louka

 Každý čas je časem, kdy se k nám Bůh sklání. Využijme dobře čas. Pavla