SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Milé sestry, milí bratři!
    

Zdravím Vás všechny o dnešní 2. neděli velikonoční. Jsme na konci Velikonočního oktávu, avšak ještě dlouhou dobu budeme prožívat velikonoční dobu, dobu každoročního rozpomínání na Ježíšovo vítězství a na pokoj, který nám nabízí jako smysluplný životní plán!
    

Právě s touto nabídkou přichází v dnešním evangeliu (Jan 20,19-31). Jak aktuální se při naší dnešní četbě tento úryvek jeví! Jsou tu popisováni učedníci Ježíše, kteří se bojí vyjít ven, z místa, kde jsou shromážděni… A tak Pán přichází k nim a jako první slova říká „Pokoj vám!“ Do roztěkaných myšlenek a do veškeré netrpělivosti našich dnešních dnů i k nám Ježíš přichází s jasnou nabídkou: „Stanu se zdrojem Tvého pokoje!“ Ježíšův pozdrav nejsou jen nějaká zdvořilostní slůvka, fráze, které si mezi sebou někdy přejeme. Jeho pozdrav je plností toho, co nám chce dát: pokoj, klid, mír. Jako podtext tohoto Ježíšova přání se ozývají jiná biblická slova: „Nebojte se!“ A tak nás snad dnešní Boží slovo vede k tomu, abychom sobě i Bohu přiznali, co jsou ty strachy, obavy, které otřásají naším srdcem; a abychom je Bohu svěřili.
    

Druhou myšlenku, taktéž velmi aktuální, vidím v dnešním prvním čtení z knihy Skutků apoštolů (Sk 2, 42-47). Stojí tam, že „učedníci setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“. Rozpadla se naše farnost tím, že se nemůže setkávat v chrámu? Nikoliv; jen – jak napovídají slova právě tohoto úryvku – na sebe bere „společenství v církvi a farnosti“ jiné podoby. Byť o tom třeba takto nepřemýšlíme, jsem přesvědčen, že každým z nás právě v tyto dny probíhají myšlenky: „co to je soukromí? co to je společný život?“ Jsme všichni vedeni k tomu, abychom znovu zvažovali a hodnotili, co to pro nás znamená, bohatství mezilidských vztahů, bohatství možnosti, svěřit se někomu v našem okolí; učíme se nečekanými způsoby, co to je lidská solidarita… Zkusme i v tomto směru se dnes zamyslet, poděkovat, přimluvit se; vždyť jsme všichni vedeni novým způsobem prožívat, co znamená „nikdy nejsi sám!“                             
                                                                                                      

P. Josef Mikulášek