SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ


Plánujeme, že v roce 2020, bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašovat se k přípravě na svátost biřmování je možné pro starší 15 let.

Příprava k přijetí této svátosti začne v březnu 2019 a potrvá jeden rok. Příprava sestává z celkem 40 setkání (30 katechezí + 10 modlitebních setkání). Přihlášku si můžete vyzvednout u P. Antonína na faře nebo po nedělní mši svaté. Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte mně osobně, do 28. února 2019.

Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost, tak mu o této příležitosti řekněte.

Chtěl bych povzbudit také ty, kteří jsou již starší věkem a nebyli dosud biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Pokud bude více starších zájemců rozdělíme čekatele biřmování na dvě skupiny – starší a mladší.