SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ


V roce 2020 bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašování bylo uzavřeno a nyní probíhá příprava..

Dle vzájemné domluvy se budeme scházet v neděli odpoledne v 16:00.

První setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v neděli 7. dubna 2019 v 16:00.

Starší biřmovanci se poprvé setkají v neděli 14. dubna 2019 v 16:00.


Aktuálně :

Dnešní neděli 8. března mají setkání mladší kandidáti svátosti biřmování (skupinky).

Starší biřmovanci (nad 20 let) se sejdou příští neděli 15. března v 16:00 na faře