SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ


V roce 2020 bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašování bylo uzavřeno a nyní probíhá příprava..

Dle vzájemné domluvy se budeme scházet v neděli odpoledne v 16:00.

První setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v neděli 7. dubna 2019 v 16:00.

Starší biřmovanci se poprvé setkají v neděli 14. dubna 2019 v 16:00.


Aktuálně :

Pro nemoc se vše odkládá!

Připomínáme "mladší" skupině biřmovanců, že ve dnech 4.-5. září pojedeme společně na faru v Libině, kde prožijeme poslední fázi přípravy na biřmování. Účast pro biřmovance je povinná. Bližší informace dostanete na email v průběhu tohoto týdne.

Skupina starších biřmovanců bude mít společné setkání v Újezdu u Uničova v sobotu 12.září. Prosím, na tento den si nic neplánujte.

Dále připomínám, že bych se s každým biřmovancem, ještě před biřmováním, rád setkal.Tuto možnost během prázdnin využilo jen několik málo z vás. Prosím, abyste mě kontaktovali, domluvíme se na termínu setkání. P. Antonín .