Týden modliteb za jednotu křesťanů


Až do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Jeho vyvrcholením v našem městě bude společná ekumenická bohoslužba křesťanských církví, která se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna v 18:00 v modlitebně Českobratrské církve evangelické (U Horní brány).

Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.