Farnost Šternberk http://farnoststernberk.cz/rss.xml cs SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020 http://farnoststernberk.cz/page/svatost-birmovani-2020 <span property="schema:name">SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020</span> <div id="field-language-display"><div class="form-item js-form-item form-type-item js-form-type-item form-item- js-form-item- form-group"> <label class="control-label">Language</label> Czech </div> </div><span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-02-02T22:43:45+00:00">So, 02.02.2019 - 23:43</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ</strong></p> <p><br /> V roce 2020 bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašování bylo uzavřeno a nyní probíhá příprava..</p> <p>Dle vzájemné domluvy se budeme scházet <strong>v neděli odpoledne v 16:00</strong>.</p> <p>První setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v neděli 7. dubna v 16:00.</p> <p>Starší biřmovanci se poprvé setkají v neděli <strong>14. dubna v 16:00</strong>.</p> <hr /><p><strong>Aktuálně </strong>: Poslední setkání biřmovanců v tomto školním roce proběhne dnešní neděli 23. června v 16:00 na faře. Toto setkání je určeno pro skupinu starších a těch, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli.</p> <p> </p> </div> Sat, 02 Feb 2019 22:43:45 +0000 admin 395 at http://farnoststernberk.cz POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN http://farnoststernberk.cz/event/pout-na-svaty-hostyn-0 <span>POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN</span> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Miroslav Vyvozil</span></span> <span>So, 03.08.2019 - 21:21</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-08/HOST%C3%9DN.jpg" width="768" height="513" alt="SVATÝ HOSTÝN 2019" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-08-31T06:00:00Z">So, 31.08.2019 - 08:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p align="center" class="MsoBodyText2" style="margin-right:-4px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová, Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na </span></span></span></p> <p align="center" class="MsoBodyText2" style="margin-right:-4px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Constantia&quot;,serif"><span style="color:#0070c0"><span style="text-shadow:auto">POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN </span></span></span></span></b></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:-4px; text-align:center"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Constantia&quot;,serif"><span style="color:#0070c0"><span style="text-shadow:auto">v sobotu 31. srpna 2019</span></span></span></span></b></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:-4px; text-align:center"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti. Tento den se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, po mši svaté bude bohatý program zvláště pro děti. Pontifikální mše svatá začne v 10:15 hodin.</span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:-4px; text-align:center"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">Odjezdy autobusů: ze Šternberka z Dvorské, Kostelíčka a od Psychiatrické léčebny v 8:00. </span></span></span></p> <p class="text-align-center" style="margin-right:-4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">Návrat do 17:00. <b>Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do 25. srpna 2019. </b></span></span></span></p> <p class="text-align-center" style="margin-right:-4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:10.5pt">Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).</span></b></span></span></p> </div> Sat, 03 Aug 2019 19:21:41 +0000 Miroslav Vyvozil 448 at http://farnoststernberk.cz LETNÍ VARHANNÍ KONCERT http://farnoststernberk.cz/event/letni-varhanni-koncert-0 <span>LETNÍ VARHANNÍ KONCERT</span> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Miroslav Vyvozil</span></span> <span>So, 03.08.2019 - 20:29</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-08/Koncert25082019.jpg" width="630" height="902" alt="LETNÍ KONCERT" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-08-25T17:00:00Z">Ne, 25.08.2019 - 19:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Chrám Zv</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">ě</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">stov</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">á</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">ní Panny Marie</span></span></span></span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Šternberk</span></span></span></span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><i><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Ú</span></span></span></span></i></b><b><i><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">č</span></span></span></span></i></b><b><i><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">inkují:</span></span></span></span></i></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Vendulka Pa</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">ř</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">enicov</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">á</span></span></span></span></b><b> </b><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">–</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto"> violoncello, viola da gamba </span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Martin Látal - varhany</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><span style="font-size:22.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">V programu zazní skladby autorů:</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">J.S.Bacha, </span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">J.B.Bari</span></span></span></span></b><b><span style="font-size:34.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">è</span></span></span></span></b><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">rrea</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">M.R.Delalandeho,</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:34.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">J.C.F.Fischera,</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:34.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">G.Frescobaldiho,</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">G.F.Händela,</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">J.B.Lullyho,</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:34.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">J.Pachelbela</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; margin-left:24px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:22.0pt"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">a</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="DE" style="font-size:22.0pt" xml:lang="DE"><span style="font-family:&quot;Plantin MT Std&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">improvizace</span></span></span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"> </p> <p align="center" style="margin-right:2px; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><b><i><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">Vstupné </span></span></span></span></i></b><b><i><span style="font-size:26.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:#1f3864"><span style="text-shadow:auto">120 Kč</span></span></span></span></i></b></span></span></span></p> </div> Sat, 03 Aug 2019 18:29:41 +0000 Miroslav Vyvozil 447 at http://farnoststernberk.cz LETNÍ VARHANNÍ KONCERT http://farnoststernberk.cz/event/letni-varhanni-koncert <span>LETNÍ VARHANNÍ KONCERT</span> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Miroslav Vyvozil</span></span> <span>So, 20.07.2019 - 20:00</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-07/Koncert%C5%A0ternberkPlak%C3%A1t_28072019-1a.jpg" width="192" height="272" alt="Varhanní koncert" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-07-28T17:00:00Z">Ne, 28.07.2019 - 19:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Martin Látal - varhany</p> <p>Vendulka Pařenicová - violoncello</p> <p>Farní kostel ve Šternberku</p> <p>začátek v 19 hod</p> <p>vstupné 120 Kč</p> </div> Sat, 20 Jul 2019 18:00:42 +0000 Miroslav Vyvozil 444 at http://farnoststernberk.cz Adorační den ve Šternberku http://farnoststernberk.cz/event/adoracni-den-ve-sternberku <span>Adorační den ve Šternberku</span> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Miroslav Vyvozil</span></span> <span>So, 20.07.2019 - 19:48</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-07/Adoracn%C3%AD%20den%202019-07-28a.jpg" width="512" height="599" alt="adorační den 2019-07-28" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-07-28T09:00:00Z">Ne, 28.07.2019 - 11:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Adorační den ve Šternberku 28. července 2019 od 11 hodin v kapli sv Leopolda Mandiče</p> <p style="margin-right:-4px"><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">  11 – 12 mládež                                               14 – 15  ženy a muži    </span></span></span></span></p> <p style="margin-right:-4px"><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">  12 – 13 senioři                                                15 – 16  františkánští terciáři</span></span></span></span></p> <p style="margin-right:-4px"><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:10.5pt">  13 – 14 mariánské společenství                      16 – 17  společenství "Eucharistická hodina"</span></span></span></span></p> <p style="margin-right:-4px; margin-left:104px; text-indent:-78.0pt"><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"><span style="font-variant:small-caps"><span style="color:red"> 17:00 –  18:00</span></span></span></span></b><b> </b><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">společná adorace Nejsvětější svátosti (<b>ve farním kostele Zvěstování Panny Marie</b>)<b> </b></span></span></span></span></span></p> </div> Sat, 20 Jul 2019 17:48:15 +0000 Miroslav Vyvozil 443 at http://farnoststernberk.cz FANDÍME RODINĚ http://farnoststernberk.cz/event/fandime-rodine <span>FANDÍME RODINĚ</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Ne, 07.07.2019 - 20:27</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-07/plakat1_vaclav_dostal.jpg" width="800" height="600" alt="Divadlo MIMO" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-09-08T13:00:00Z">Ne, 08.09.2019 - 15:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Nedělní odpolední setkání nejen pro rodiny</p> <p><strong>Máte chuť investovat do budování svého vztahu nebo byste v něm rádi oživili jiskru?   Pak určitě přijďte!</strong></p> <p><strong>Kdy</strong>:         neděle 8. září 2019 v 15:00 hodin<br /><strong>Kde:</strong>         sály farního úřadu, Farní 3, Šternberk<br /><strong>Program:</strong>       </p> <p>Divadlo MIM :-o) uvádí: <strong>„Pantomimické doteky"</strong> – Etudy na biblická témata  (hrají: Jana Ungerová a Václav Dostál)</p> <p>Úvodní setkání k <strong>„Manželským večerům“</strong>:    projekce, svědectví, informace</p> <p><strong>Pořádá:</strong>         Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk ;        <strong>Vstupné:</strong>    DOBROVOLNÉ</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-soubor field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">event soubor</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.farnoststernberk.cz/sites/default/files/event/2019-07/plakat_vaclav_dostal.pdf" type="application/pdf; length=184143" title="Otevře file v novém okně" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Plakát k tisku</a></span><span class="file-size">179.83 KB</span></span></div> </div> </div> Sun, 07 Jul 2019 18:27:12 +0000 admin 440 at http://farnoststernberk.cz DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CHARITĚ http://farnoststernberk.cz/event/den-otevrenych-dveri-na-charite <span>DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CHARITĚ</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 08.06.2019 - 23:01</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-06/logo-CharitaCR-1.jpg" width="1000" height="753" alt="logo Charity" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-06-13T05:00:00Z">Čt, 13.06.2019 - 07:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Charita Šternberk si Vás dovoluje pozvat k osobní návštěvě šternberského střediska na adrese Opavská 13, Šternberk <strong>ve čtvrtek 13. června 2019 v době od 7:00 do 15:30</strong>.</p> <p>Budete si moci prohlédnout prostory, ve kterých Charita poskytuje své služby a odkud vypravuje koledníky na Tříkrálovou sbírku.</p> <p>Budete moci pohovořit s pracovníky zdravotních, pečovatelských i sociálních služeb, prohlédnout si a zakoupit výrobky klientů Sociální rehabilitace Rozkvět.</p> <p><strong>Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!</strong></p> <p>Ředitelka Bc. Pavlína Vyvozilová a kolektiv.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-event-link field--type-link field--label-hidden field--item"><a href="https://www.sternberk.charita.cz/">stránky Charity Šternberk</a></div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="cs">Společenská událost</a></div> </div> </div> Sat, 08 Jun 2019 21:01:10 +0000 admin 434 at http://farnoststernberk.cz Exkurze do Uničova. http://farnoststernberk.cz/event/exkurze-do-unicova <span>Exkurze do Uničova.</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 01.06.2019 - 23:17</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-06/Kostel-Unicov-1.JPG" width="1000" height="750" alt="Uničovský kostel" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-06-11T15:00:00Z">Út, 11.06.2019 - 17:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Zveme na poslední akci letního semestru do Uničova, jednoho ze sedmi moravských královských měst.</p> <p>Průvodkyní po vybraných památkách bude <strong>dr. Emilie Zatloukalová</strong>.</p> <p>Sraz -  v <strong>úterý 11. června  v 17 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie</strong>.<br /> Zve ČKA MS Šternberk.</p> </div> <div class="field field--name-field-event-link field--type-link field--label-hidden field--item"><a href="https://cka-st.webnode.cz/">Zve ČKA MS Šternberk</a></div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-soubor field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">event soubor</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.farnoststernberk.cz/sites/default/files/event/2019-06/2019-06-11_Uni%C4%8Dov-exkurze.pdf" type="application/pdf; length=719719" title="Otevře file v novém okně" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Plakát k tisku</a></span><span class="file-size">702.85 KB</span></span></div> </div> </div> Sat, 01 Jun 2019 21:17:36 +0000 admin 432 at http://farnoststernberk.cz POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER http://farnoststernberk.cz/event/pozvanka-na-filmovy-vecer <span>POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 01.06.2019 - 21:52</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-06/DvanactRozhnevanychMuzu1.jpg" width="961" height="720" alt="Dvanáct rozhněvaných mužů - film" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-06-07T17:00:00Z">Pá, 07.06.2019 - 19:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Hněváte se někdy nad svým vlastním hněvem, nad vlastní netrpělivostí a zkratkovitostí jednání? Jste občas příliš rychlí ve svých předsudcích, úsudcích a souzení druhých? Stali jsme se lidmi, kteří „nemají čas“, a náš život vyznačuje „rychlost“.</p> <p>Ta může být někdy vhodná, jindy však bolestně škodlivá: nám, druhým, světu. O dopadu hněvu, rychlosti a povrchnosti vypráví nádherná filmová balada <strong>„Dvanáct rozhněvaných mužů“</strong>, na jejíž promítání Vás srdečně zvu: přijďte <strong>v pátek 7. června v 19:00 na faru</strong> ve Šternberku.</p> <p>Téměř v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého budeme moct uvažovat prostřednictvím tohoto filmu a následném společném sdílení o potřebě (nejen) prvního z darů Ducha svatého: moudrosti.</p> <p>Zve <strong>Josef Mikulášek, kaplan</strong></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-event-link field--type-link field--label-hidden field--item"><a href="https://www.fdb.cz/film/dvanact-rozhnevanych-muzu-12-angry-men/7127">stránky filmové databáze</a></div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/farni-mistnost" hreflang="cs">farní místnost</a></div> </div> </div> Sat, 01 Jun 2019 19:52:49 +0000 admin 431 at http://farnoststernberk.cz O rozmanitosti rozhovorů http://farnoststernberk.cz/event/o-rozmanitosti-rozhovoru <span>O rozmanitosti rozhovorů</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Ne, 12.05.2019 - 13:36</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-05/Proglas-Marek-Chvatal.jpg" width="189" height="139" alt="Marek Chvátal" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-05-14T16:00:00Z">Út, 14.05.2019 - 18:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Žijeme v době, v níž je celé lidstvo odsouzeno k tomu, aby vědělo úplně „všechno“. Stačí pustit rádio, televizi, internet a jsme zaplaveni zprávami z celého světa. Čím neuvěřitelnější  informace jsou, tím ochotněji tomu lidé uvěří. Jsme svobodní a proto také odpovědní za to, koho necháme, aby ovlivňoval náš život. Nemůžeme se spokojit s bezstarostnou konzumací informací, které někdo vybral za nás a nám je podsouvá. Je třeba umět rozlišovat.</p> <p>O tom, co nabízí <strong>rozhlasová stanice Radio Proglas</strong>, bude hovořit redaktor <strong>Mgr. Marek Chvátal</strong>.</p> <p><br /> Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz.</p> <hr /><p class="MsoNormal"><strong>Mgr. Marek Chvátal</strong>, vystudoval teologii na CMTF v Olomouci. Od r. 2008 pracuje pro Radio Proglas, v současné době je externí redaktor  a od r. 2018 jako projektový manažer neziskové organizace KOMPAS Křesťanský podnikatel.  Má 37 roků a žije v Olomouci.</p> <p class="MsoNormal"><span style="color:black;mso-themecolor:&#10;text1"><p></p></span></p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/farni-mistnost" hreflang="cs">farní místnost</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-soubor field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">event soubor</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.farnoststernberk.cz/sites/default/files/event/2019-05/Prednaska-2019-05-14_ChvatalM.pdf" type="application/pdf; length=540105" title="Otevře file v novém okně" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Plakát k tisku</a></span><span class="file-size">527.45 KB</span></span></div> </div> </div> Sun, 12 May 2019 11:36:44 +0000 admin 424 at http://farnoststernberk.cz