Farnost Šternberk http://farnoststernberk.cz/ cs VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY http://farnoststernberk.cz/page/volby-do-pastoracni-rady <span property="schema:name">VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY</span> <div id="field-language-display"><div class="form-item js-form-item form-type-item js-form-type-item form-item- js-form-item- form-group"> <label class="control-label">Language</label> Czech </div> </div><span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-01-18T20:48:02+00:00">So, 18.01.2020 - 21:48</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>VYHLÁŠENÍ VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK</p> <p><br /> Na základě stanov vyhlašuji volby do pastorační rady farnosti Šternberk a jmenuji tyto členy volební komise: Marta Janíčková, Ludmila Nováková a Miroslav Vyvozil .</p> <p><strong>Termín přijímání návrhů je od vyhlášení, tj. 19. ledna 2020 do neděle 2. února 2020</strong>.</p> <p>Každý farník (každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti) může navrhnout pět kandidátů na členy pastorační rady, které napíše na lístek a předá členům volební komise, farářovi nebo jej vloží do označené krabice v kostele. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.</p> <p>Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.</p> <p><br /><strong>K úkolům pastorační rady zvláště náleží:</strong><br /> 1/ probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,<br /> 2/ získávat a připravovat členy farnosti pro službu předávání víry a jejího prohlubování,<br /> 3/ přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,<br /> 4/ podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,<br /> 5/ vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,<br /> 6/ sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,<br /> 7/ koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,<br /> 8/ zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,<br /> 9/ probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,<br /> 10/ hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,<br /> 11/ podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,<br /> 12/ hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,<br /> 13/ pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,<br /> 14/ společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,<br /> 15/ v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,<br /> 16/ spolupracovat při lidových misií, duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, kroniku vývěsku, apod.</p> <p> </p> </div> Sat, 18 Jan 2020 20:48:02 +0000 admin 508 at http://farnoststernberk.cz SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020 http://farnoststernberk.cz/page/svatost-birmovani-2020 <span property="schema:name">SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2020</span> <div id="field-language-display"><div class="form-item js-form-item form-type-item js-form-type-item form-item- js-form-item- form-group"> <label class="control-label">Language</label> Czech </div> </div><span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-02-02T22:43:45+00:00">So, 02.02.2019 - 23:43</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ</strong></p> <p><br /> V roce 2020 bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašování bylo uzavřeno a nyní probíhá příprava..</p> <p>Dle vzájemné domluvy se budeme scházet <strong>v neděli odpoledne v 16:00</strong>.</p> <p>První setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v neděli 7. dubna 2019 v 16:00.</p> <p>Starší biřmovanci se poprvé setkají v neděli <strong>14. dubna 2019 v 16:00</strong>.</p> <hr /><p><strong>Aktuálně </strong>:</p> <p>Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes <strong>23. února v 16:00</strong> na faře.</p> <p>Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne příští neděli <strong>1. března v 16:00</strong> na faře.</p> <p> </p> </div> Sat, 02 Feb 2019 22:43:45 +0000 admin 395 at http://farnoststernberk.cz Láska a vztahy http://farnoststernberk.cz/event/laska-vztahy <span>Láska a vztahy</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 15.02.2020 - 14:56</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/manzelstvi-3.jpg" width="1000" height="666" alt="mladí lidé" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-02-28T17:00:00Z">Pá, 28.02.2020 - 18:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><br /> O víkendu <strong>28.2.-1.3.</strong> se bude konat další akce mládeže děkanátu - tentokrát se bude jednat o víkendovku na téma láska a vztahy.</p> <p>Začínáme <strong>v pátek 28. února od 18:00 na faře v Libině</strong>, konec <strong>v neděli 1.3. kolem 11:00</strong>.</p> <p>Chceš se dozvědět něco o tom, jak přemýšlí kluci a jak holky? Proč si navzájem často nerozumíme? Jak najít toho pravého / tu pravou a jak si vzájemně naslouchat? Přijeď na faru do Libiny!</p> <p><strong>S sebou:</strong> spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a něco dobrého do kuchyně. <strong>Cena 270 Kč</strong>.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="cs">Vzdělávání</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="cs">Společenská událost</a></div> </div> </div> Sat, 15 Feb 2020 13:56:11 +0000 admin 516 at http://farnoststernberk.cz Postní duchovní obnova http://farnoststernberk.cz/event/postni-duchovni-obnova <span>Postní duchovní obnova</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 15.02.2020 - 14:45</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2018-02/Kalvarie-Ruda-Rymarov.jpg" width="826" height="620" alt="kalvárie Ruda u Rýmařova" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-02-29T08:00:00Z">So, 29.02.2020 - 09:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>Postní  duchovní  obnova  našich farností bude v sobotu 29. února 2020 ve farních sálech ve Šternberku.</p> <p>Přednášet bude <strong>P. Pawel Zaczyk</strong>, farář v Bohuslavicích u Konice</p> <p><strong>Program: </strong>  </p> <p>  9:00 -  mše svatá (kaple sv. Leopolda)<br />   9:45 -  I. přednáška - meditace<br /> 10:30 -  II. přednáška – meditace<br /> 11:15 -  pobožnost křížové cesty<br /> 12:00 -  závěrečné požehnání</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="cs">Vzdělávání</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/farni-chram-zvestovani-panny-marie" hreflang="cs">farní chrám Zvěstování Panny Marie</a></div> </div> </div> Sat, 15 Feb 2020 13:45:07 +0000 admin 515 at http://farnoststernberk.cz POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER http://farnoststernberk.cz/event/pozvanka-na-filmovy-vecer-0 <span>POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 25.01.2020 - 19:06</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2020-01/DvaPapezove.jpg" width="850" height="480" alt="dva papežové" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-02-08T18:00:00Z">So, 08.02.2020 - 19:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><br /> 28. února 2013 se stala v nejmenším státu světa, ve Vatikánu, podivná událost: papež Benedikt XVI. oznámil svoji rezignaci na úřad římského biskupa.</p> <p>Necelý měsíc na to byl zvolen jeho nástupcem <strong>Jorge Mario Bergoglio</strong>, který pro sebe zvolil jméno František. <strong>Film „Dva papežové“ </strong>je nejen nádherným uměleckým zpracováním těchto událostí, ale také pronikavou sondou do životů těchto dvou postav.</p> <p>Srdečně Vás tedy všechny zvu na společné sledování filmu, který se týká života nás všech.</p> <p>Promítat se bude <strong>v sobotu 8. února v 19:00 na faře</strong>.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="cs">Společenská událost</a></div> </div> </div> Sat, 25 Jan 2020 18:06:37 +0000 admin 510 at http://farnoststernberk.cz FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE http://farnoststernberk.cz/event/farni-karnevalove-odpoledne <span>FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 18.01.2020 - 21:08</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/foto/2019-01/DSC_0300.jpg" width="1000" height="665" alt="karneval 2019" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-02-16T14:00:00Z">Ne, 16.02.2020 - 15:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE</p> <p><br /> Zveme všechny děti a jejich rodiče a také babičky i dědečky na farní karnevalové  odpoledne, které se uskuteční <strong>v neděli 16. února 2020 od 15:00</strong> ve farních sálech.</p> <p>O naší zábavu se postará Divadlo S RADOSTÍ. Shlédneme pohádku, zazpíváme si, zatančíme a možná přijde i kouzelník. Drobné občerstvení bude zajištěno.</p> <p>Vstupné dobrovolné.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="cs">Společenská událost</a></div> </div> </div> Sat, 18 Jan 2020 20:08:52 +0000 admin 507 at http://farnoststernberk.cz FARNÍ PLES http://farnoststernberk.cz/event/farni-ples <span>FARNÍ PLES</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 18.01.2020 - 20:55</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2020-01/Ples2015.jpg" width="530" height="517" alt="kresba - tanec" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-02-15T19:00:00Z">So, 15.02.2020 - 20:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p>POZVÁNKA NA FARNÍ PLES VE ŠTERNBERKU</p> <p>Všechny vás srdečně zveme na farní ples, který se uskuteční <strong>v sobotu 15. února 2020</strong> ve farních sálech. Začátek plesu je v 20:00.</p> <p>K tanci i poslechu hraje DIMENSIONLESS.</p> <p>Součástí společenského programu bude též tradiční tombola, a tak Vás farníky prosím o dary do tomboly (můžete je přinášet na faru).</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="cs">Společenská událost</a></div> </div> </div> Sat, 18 Jan 2020 19:55:37 +0000 admin 506 at http://farnoststernberk.cz MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK http://farnoststernberk.cz/event/modlitebni-triduum-matek <span>MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 18.01.2020 - 19:18</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2019-11/logo-HMM-cs-1.png" width="183" height="183" alt="logo MM" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-01-24T16:30:00Z">Pá, 24.01.2020 - 17:30</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <h3>MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK 24.–26. 1. 2020</h3> <p><br /> Děkuji všem maminkám, které se přicházejí ochotně setkávat s živým Pánem v eucharistii. Je to velká služba církvi a světu. S vědomím své ubohosti a slabosti máme soucit s druhými a společně s maminkami na celém světě se modlíme za obrácení těch, kteří ubližují nám a našim dětem a odpouštíme jim. A pak v radosti z odpuštění a naděje, kterou nám Pán dává, jej chválíme a děkujeme mu.</p> <p><br /><strong>Pátek kaple sv. Leopolda v 17:30</strong> - doporučený text Žalm 51<br /><strong>Sobota u klarisek po mši svaté</strong> - Genesis 31,34 - 42 (klarisky mají v 17:30 vlastní modlitbu)<br /><strong>Neděle kaple sv. Leopolda v 15:00</strong> - Lukáš 15,25 - 32.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="cs">Modlitba</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/kaple-svateho-leopolda" hreflang="cs">Kaple svatého Leopolda</a></div> <div class="field--item"><a href="/objekt/kaple-svate-anezky-ceske" hreflang="cs">Kaple svaté Anežky České</a></div> </div> </div> Sat, 18 Jan 2020 18:18:51 +0000 admin 505 at http://farnoststernberk.cz Týden modliteb za jednotu křesťanů http://farnoststernberk.cz/page/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <span property="schema:name">Týden modliteb za jednotu křesťanů</span> <div id="field-language-display"><div class="form-item js-form-item form-type-item js-form-type-item form-item- js-form-item- form-group"> <label class="control-label">Language</label> Czech </div> </div><span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-01-18T17:01:59+00:00">So, 18.01.2020 - 18:01</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><br /> Až do 25. ledna probíhá <a href="https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200106texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2020" target="_blank">týden modliteb za jednotu křesťanů</a>.</p> <p>Jeho vyvrcholením v našem městě bude <strong>společná ekumenická bohoslužba křesťanských církví</strong>, která se uskuteční <strong>ve čtvrtek 23. ledna v 18:00</strong> v modlitebně Českobratrské církve evangelické (U Horní brány).</p> <p>Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.  </p> <p> </p> </div> Sat, 18 Jan 2020 17:01:59 +0000 admin 504 at http://farnoststernberk.cz MATKA JEDNOTY, NEBO PŘÍČINA NAŠEHO ROZDĚLENÍ? http://farnoststernberk.cz/event/matka-jednoty-nebo-pricina-naseho-rozdeleni <span>MATKA JEDNOTY, NEBO PŘÍČINA NAŠEHO ROZDĚLENÍ?</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>So, 04.01.2020 - 18:54</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2017-11/cerna-madona-svatotomska.jpg" width="421" height="563" alt="madona" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-01-14T17:00:00Z">Út, 14.01.2020 - 18:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><br /> V rámci příprav na lednový <strong>Týden modliteb za jednotu křesťanů</strong> Vás místní skupina ČKA zve na přednášku s názvem <strong>Matka jednoty, nebo příčina našeho rozdělení?</strong> </p> <p>Tématem bude úloha Panny Marie v teologii a zbožnosti křesťanského Východu i v tradicích reformace.</p> <p>Přednáška se koná <strong>v úterý 14. ledna v 18:00 na faře</strong>, přednášet bude <strong>Robert Svatoň</strong>.</p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="cs">Přednášky</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/farni-mistnost" hreflang="cs">farní místnost</a></div> </div> </div> Sat, 04 Jan 2020 17:54:43 +0000 admin 498 at http://farnoststernberk.cz