Mše svatá

V pátek 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v 17:00, budou žehnat vína, která si přinesete.

 

DNY RODU STERNBERGŮ 2019

Program oslav proběhne ve dvou dnech:

16. listopadu

16:30, kostel Zvěstování Panny Marie

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice.

Program slavnosti:

 

Letošní  Hromniční  pouť  matek  se  koná v sobotu  2.  února  2019  ve  farním  kostele Zvěstování  Panny  Marie  ve  Šternberku. 

 

 

Mimořádnou událost a návštěvu zažije farnost Jívová v pátek 7. prosince 2018.

 

16. LISTOPADU V 18 HODIN - ZÁDUŠNÍ MŠE SV. S NEŠPORAMI ZA ZEMŘELÉ PŘÍSLUŠNÍKY RODU STERNBERGŮ, PO MŠI SV. MODLITBA NAD KRYPTOU V KAPLI PANNY MARIE - POMOCNICE KŘESŤANŮ


Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterní kapli sester Klarisek-Kapucínek závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre.

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice spojovaná s prvním svatým přijímáním dětí.

Program slavnosti: