Přednášky

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ

Datum konání:

 

sobota 8. prosince 2018
ve farních sálech ve Šternberku
přednášející: P. Oldřich Máša, farář v Uničově

Desatero v biblickém pojetí

Datum konání:

Desatero je velmi známý text, je daností jaksi samozřejmou, je to zásadní text pro křesťanskou etiku a pro náš mravní život. Při bližším pohledu je to však text až překvapivě problémový.

Vietnam, Kambodža, Thajsko

Datum konání:

Vyprávění s obrázky a hudbou.

Náboženské poměry na počátku první Československé republiky

Datum konání:

Manželství – cesta ke svatosti

Datum konání:

Moderní křesťanská hudba - kde začíná a končí?

Datum konání:
Nejen pro mladé lidi bude přednášet  P.

NÁVŠTĚVA BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY VE ŠTERNBERKU

Datum konání:

V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterní kapli sester Klarisek-Kapucínek závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre.

Věra Sosnarová - přežila jsem Gulag

Datum konání:

Česká křesťanská akademie -Místní skupinaŠternberk srdečně zve na mimořádné setkání s mimořádnou ženou.

Letem nepomuckým světem

Datum konání:
ČKA místní skupina zve na přednášku P. Miroslava Herolda,ThLic. SJ

Den pro rodinu

Datum konání:
Zapište si do svých kalendářů! Přijďte obnovit svůj manželský slib.