Přednášky

NÁVŠTĚVA BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY VE ŠTERNBERKU

Datum konání:

V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterní kapli sester Klarisek-Kapucínek závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre.

Věra Sosnarová - přežila jsem Gulag

Datum konání:

Česká křesťanská akademie -Místní skupinaŠternberk srdečně zve na mimořádné setkání s mimořádnou ženou.

Letem nepomuckým světem

Datum konání:
ČKA místní skupina zve na přednášku P. Miroslava Herolda,ThLic. SJ

Den pro rodinu

Datum konání:
Zapište si do svých kalendářů! Přijďte obnovit svůj manželský slib.

UVEDENÍ DO PÍSMA SVATÉHO

Datum konání:
Uvedení do Písma svatého. Doc. Petr Chalupa, Th.D.

Papež František

Datum konání:
Papež František je osobnost, která již od svého zvolení v r. 2013 přitahuje pozornost

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

Datum konání:
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února 2018 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.

Portugalsko očima studenta

Datum konání:
Přednáška s obrazovým doprovodem „Portugalsko očima studenta" .

Evangelizace

Datum konání:
Co znamená evangelizovat, proč a koho se to týká, bude hovořit P. Vojtěch Koukal.

S.M.Eliška Pretschnerová OSF

Datum konání:
Přednáška o procesu blahořečení služebnice Boží sestry Marie Elišky Pretschnerové z Kongregace Školských sester OSF (Ordinis sancti Francisci).