kostel

Kostel svatých Petra a Pavla

Kostel v Hraničních Petrovicích (Petersdorf).

 

Kostel svatého Vavřince

Kostel v obci Těšíkov patří k farnímu kostelu ve Šternberku

Kostel sv. Martina

Pozdně barokní kostel z roku 1788.

Kostel svaté Anny

Kostel se nachází v obci Domašov nad Bystřicí a byl postaven v roce 1791 jako Jednolodní s hranolovou věží ve východním průčelí, s trojbokým závěrem a sakristií na jihozápadě.

Kostel svaté Máří Magdalény

 

Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele se nachází v obci Újezd u Uničova. Je spravován z farnosti Šternberk.

Mše svaté se zde konají v neděli v 10:00 hodin.

kostel svatého Izidora Rolníka

 

Kostel svatého Isidora - rolníka v obci Horní Loděnice byl postaven v poslední čtvrtině 19. století a je spravován ze Šternberka.

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých v Babicích u Šternberka.

Mše svaté jsou zde  ve čtvrtek v 16:30 hodin a pouť na svátek Všech svatých 1.listopadu.

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Můžete se setkat s těmito názvy: kostelík, kostelíček, kostel Nejsvětější Trojice, nebo v bohoslužbách označení NST.