kaple

kaple sv. Jana z Boha

kaple sv. Jana z Boha v psychiatrické léčebně ve Šternberku

kaple svatého Vincence z Pauly

kaple v Ústavu sociální péče - Vincentinum na ulici Sadová ve Šternberku

Kaple Navštívení Panny Marie

Kaple v obci Lipina. Vždy 31. května se ke kapli koná poutní procesí šternberské farnosti a slaví se zde mše svatá.

Kaple svatého Floriána

Kaple v obci Chabičov patří k farnímu kostelu ve Šternberku.

Kaple svatého Jiří

Kaple v obci Hlásnice patří k farn

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple v obci Dalov patří k farnímu kostelu ve Šternberku.

Mše svaté se zde konají nepravidelně ve všední den.

Kaple svatého Leopolda

 

Kaple svaté Anežky České

Kaple v objektu kláštera svaté Anežky České na Opavské ulici byla posvěcena dne 24.11.1996 otcem arcibiskupem Mons.Janem Graubnerem.