Poutě

Poutě ve farnosti nebo výjezd farnosti

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2019

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice.

Program slavnosti:

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019

 

Pouť za nemocné 2019

 

Všechny Vás srdečně zveme na pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 23. března 2019.

POZVÁNKA NA FARNÍ POUŤ DO JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

 

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2018

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice spojovaná s prvním svatým přijímáním dětí.

Program slavnosti:

Pouť v Hlásnici

Pouť v Hlásnici ke svátku svatého Jiří.

Pouť ve Šternberku

patrocinium děkanského kostela

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. DUBNA 2018

 

Den pro rodinu

Zapište si do svých kalendářů! Přijďte obnovit svůj manželský slib.

POUŤ ZA NEMOCNÉ

Všechny Vás srdečně zveme na zimní pouť za nemocné.