Poutě

Poutě ve farnosti nebo výjezd farnosti

POUŤ ZA NEMOCNÉ

Všechny Vás srdečně zveme na zimní pouť za nemocné.

Farní pouť

MALÉ FARNÍ PUTOVNÁNÍ PO BLÍZKÉM (NEZNÁMÉM) OKOLÍ I.

Pouť na Kalvárii v Mladějovicích

Svátek Povýšení sv. Kříže budeme letos slavit v neděli 10. září, a tak jste všichni srdečně zváni na Kalvárii do Mladějovic. Slavnost začne v 15:00 ve farním kostele mší svatou.

MINISTRANTSKÁ POUŤ

Všechny ministranty zvu na jejich pouť, která se uskuteční v sobotu 9. září v Uherském Brodě .

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk vás srdečně zvou na pouť do JÍVOVÉ u Šternberka v pátek 15. září 2017.

Pouť na Svatý Hostýn

Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová, Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na pouť na SVATÝ HOSTÝN v sobotu 26. srpna 2017

POUŤ KE SV. ANNĚ A SV. JAKUBOVI VE STARÉ VODĚ

Tradiční pouť na Staré Vodě v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny se koná ve dnech 22. a 23. července. Mše Svatá , Přednáška

POUŤ V MLADĚJOVICÍCH

Příští neděli 23. července bude pouť ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Mše svatá bude mimořádně v 10:00 hodin.