Adventní duchovní obnova našich farností bude v sobotu 10. prosince 2016 ve farních sálech ve Šternberku
Zvu Vás všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které seuskuteční v sobotu 26. listopadu v kapli sv. Leopolda, a začne v 18:00 slavením mše svaté a bude ukončena svátostným požehnáním cca 21:30.

Končí církevní rok.

Všichni mladí přátelé jsou zváni na akci Církevní silvestr, která se uskuteční v sobotu 26. listopadu v prostorách farních sálů ve Šternberku

V následujícím týdnu proběhnou u našich sester klarisek-kapucínek oslavy 20. výročí posvěcení kláštera svaté Anežky České. Sestřičky nás všechny srdečně zvou.
Dny rodu Sternbergů - každoročně si připomínáme zakladatele našeho města. Program od úterý do čtvrtka.

Příští neděli 20. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení. Ve Šternberku bude v kapli sv.