Aktuální teplota ve farnim chrámu: 13°C

Šternberk

Na Velký Pátek ze Zelené budky

freska šternberského farního kostela

Připomínka atmosféry z letošní Hromniční pouti na začátku února:

Hromniční pouť 2019 - zvukové nahrávky

 

O rozmanitosti rozhovorů

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA RUDĚ


Všichni farníci jsou srdečně zváni na pobožnost křížové cesty, která se uskuteční tentokrát ve středu 17. dubna v 17:00.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

 

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro maminky na mateřské dovolené, kterou povede paní Františka Böhmová.

Téma přednášek:

Velikonoční třídení - vrchol liturgického roku

 

Farní pouť na Slovensko

 

Aktuálně k 19.květnu: POZOR - zrušeno, termín přeložen na neurčito.

Farní pouť - tentokrát na tři dny od pátku 21.6. do neděle 23.6.2019

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2019

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice.

Program slavnosti:

Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově

 

Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomocnými biskupy Antonínem a Josefem.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019

 

Postní duchovní obnova 2019

 

Postní duchovní obnova  se koná ve farních sálech ve Šternberku


Přednášet bude P. Libor Churý, farář v Olomouci-Slavoníně
Program: