POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Duchovní obnova proběhne 4.3.2017, přednášet bude P. František Kroczek, kapucín

Přednáška o sv. Janu Nepomuckém

Přednáška se koná v úterý 14. února 2017 v 18 hodin ve farní místnosti. Všichni jsou srdečně zváni.

TRIDUUM MODLITEB MATEK 27.-29. LEDNA

Jedenkrát za čtvrt roku se připojujeme ke Triduu s maminkami z MM po celém světě.

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna 2017. Prosíme Vás o Vaši pomoc a podporu letošní Tříkrálové sbírky.

Hromniční pouť 2017

Hromniční pouť 2017 bude v sobotu 4. února v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.