Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna 2017. Prosíme Vás o Vaši pomoc a podporu letošní Tříkrálové sbírky.

Hromniční pouť 2017

Hromniční pouť 2017 bude v sobotu 4. února v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.

Žehnání vína

Na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v 16:00 budou žehnat vína, která si přinesete. Po mši svaté pak bude na faře neformální setkání u posvěceného vína.