Aktuální teplota ve farnim chrámu: 10°C

 

NENÍ BIBLE JAKO BIBLE

o nejnovějších překladech Písma do češtiny

XIV. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠTERNBERK

XIV. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠTERNBERK

KULTURNÍ DŮM

MASARYKOVA 20

LEONA MACHÁLKOVÁ - MUZIKÁL MOJE LÁSKA

Pouť k Panně Marii Bolestné do Jívové

Římskokatolická farnost Jívová

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

 

Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti.

LETNÍ VARHANNÍ KONCERT

Chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

účinkuje MgA. Barbara Rosolová - varhany

vstupné 200,- Kč

 

FARNÍ DOVOLENÁ pro všechny : SLOVENSKO - SPIŠSKÉ PODHRADIE


27. až 31. července 2020

POUŤ ZA NEMOCNÉ 2020


SUCHDOL A JAROMĚŘICE u Jevíčka

Eutanazie - postoje, skutečnosti, očekávání

 

Postní duchovní obnova

 

Postní  duchovní  obnova  našich farností bude v sobotu 29. února 2020 ve farních sálech ve Šternberku.

Láska a vztahy

POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ