Aktuální teplota ve farnim chrámu: 10°C

 

TRIDUUM MODLITEB MATEK

Třídenní setkání při modlitbě za naše děti

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne letos v neděli 18. března při mších svatých.

POUŤ ZA NEMOCNÉ

Všechny Vás srdečně zveme na zimní pouť za nemocné.

24 HODIN PRO PÁNA

 

Letem nepomuckým světem

ČKA místní skupina zve na přednášku P. Miroslava Herolda,ThLic. SJ

KONCERT

V sobotu 3. března od 17:00 se v klášterní kapli sester klarisek-kapucínek uskuteční koncert v podání hudebního tělesa VERNUM ENSEMBLE 2013.

Den modliteb a postu za mír

Připojme se k výzvě sv. otce Františka

UVEDENÍ DO PÍSMA SVATÉHO

Uvedení do Písma svatého. Doc. Petr Chalupa, Th.D.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února 2018 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.

TRIDUUM MODLITEB MATEK

 

Srdečně zveme maminky a babičky k modlitbě za naše děti, děti naší farnosti , děti našeho města.

Doporučené texty: