Aktuální teplota ve farnim chrámu: 21°C

 

POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER

 

NOC KOSTELŮ 2019

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky zvou co nejširší veřejnost a nabízejí možnost ve večerní a noční atmosféře se setkat s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

 

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro maminky na mateřské dovolené, kterou povede paní Františka Böhmová.

Téma přednášek:

O rozmanitosti rozhovorů

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA RUDĚ


Všichni farníci jsou srdečně zváni na pobožnost křížové cesty, která se uskuteční tentokrát ve středu 17. dubna v 17:00.

Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově

 

Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomocnými biskupy Antonínem a Josefem.

Velikonoční třídení - vrchol liturgického roku

 

Pouť za nemocné 2019

 

Všechny Vás srdečně zveme na pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 23. března 2019.

Postní duchovní obnova 2019

 

Postní duchovní obnova  se koná ve farních sálech ve Šternberku


Přednášet bude P. Libor Churý, farář v Olomouci-Slavoníně
Program: