Aktuální teplota ve farnim chrámu: 22°C

 

POUŤ V MLADĚJOVICÍCH

Datum konání:

Příští neděli 23. července bude pouť ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Mše svatá bude mimořádně v 10:00 hodin.

TRIDUUM MODLITEB MATEK

Datum konání:
Každé tři měsíce jsou celosvětově určené tři dny, abychom se sešly ke společné modlitbě.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE

Datum konání:
Všechny bych Vás chtěl pozvat a povzbudit k účasti na pouti šternberského děkanátu „Za obnovu rodin a nová kněžská povolání“

Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

Datum konání:
Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem Božího Těla ke čtyřem oltářům.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE „ŠTERNBERSKÉ HODY“

Datum konání:
Pozvánka na "Šternberské hody"

NOC KOSTELŮ VE ŠTERNBERKU, V MLADĚJOVICÍCH, NA JÍVOVÉ A V DOMAŠOVĚ NAD BYSTŘICÍ

Datum konání:
V pátek 9. června 2017 večer proběhne ve Šternberku (farní kostel Zvěstování Panny Marie a klášterní kostel sv. Anežky České), a také v Mladějovicích, na Jívové a v Domašově nad Bystřicí akce nazvaná „NOC KOSTELŮ“. Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Všichni jste srdečně zváni.