Aktuální teplota ve farnim chrámu: 19°C

Připomínka atmosféry z letošní Hromniční pouti na začátku února:

Hromniční pouť 2019 - zvukové nahrávky

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁTU ŠTERNBERK

Animátoři Šternberského děkanátu zvou všechny mladé od 13-ti let na děkanátní setkání 24.

TRIDUUM MODLITEB MATEK

Třídenní setkání při modlitbě za naše děti

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne letos v neděli 18. března při mších svatých.

POUŤ ZA NEMOCNÉ

Všechny Vás srdečně zveme na zimní pouť za nemocné.

24 HODIN PRO PÁNA

 

Letem nepomuckým světem

ČKA místní skupina zve na přednášku P. Miroslava Herolda,ThLic. SJ

KONCERT

V sobotu 3. března od 17:00 se v klášterní kapli sester klarisek-kapucínek uskuteční koncert v podání hudebního tělesa VERNUM ENSEMBLE 2013.

Den modliteb a postu za mír

Připojme se k výzvě sv. otce Františka

UVEDENÍ DO PÍSMA SVATÉHO

Uvedení do Písma svatého. Doc. Petr Chalupa, Th.D.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února 2018 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.