Aktuální teplota ve farnim chrámu: 13°C

Připomínka atmosféry z letošní Hromniční pouti na začátku února:

Hromniční pouť 2019 - zvukové nahrávky

 

Ježíšova podobenství - přednáška

Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku Doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D. : Ježíšova podobenství

Pouť na Kalvárii v Mladějovicích

Svátek Povýšení sv. Kříže budeme letos slavit v neděli 10. září, a tak jste všichni srdečně zváni na Kalvárii do Mladějovic. Slavnost začne v 15:00 ve farním kostele mší svatou.

MINISTRANTSKÁ POUŤ

Všechny ministranty zvu na jejich pouť, která se uskuteční v sobotu 9. září v Uherském Brodě .

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK VE ŠTERNBERKU

Zveme maminky na modlitební triduum. 22. - 24. září. Pozor, v neděli 24.9. v katedrále!

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk vás srdečně zvou na pouť do JÍVOVÉ u Šternberka v pátek 15. září 2017.

Pouť na Svatý Hostýn

Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová, Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na pouť na SVATÝ HOSTÝN v sobotu 26. srpna 2017

POUŤ KE SV. ANNĚ A SV. JAKUBOVI VE STARÉ VODĚ

Tradiční pouť na Staré Vodě v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny se koná ve dnech 22. a 23. července. Mše Svatá , Přednáška

POUŤ V MLADĚJOVICÍCH

Příští neděli 23. července bude pouť ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Mše svatá bude mimořádně v 10:00 hodin.

TRIDUUM MODLITEB MATEK

Každé tři měsíce jsou celosvětově určené tři dny, abychom se sešly ke společné modlitbě.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE

Všechny bych Vás chtěl pozvat a povzbudit k účasti na pouti šternberského děkanátu „Za obnovu rodin a nová kněžská povolání“