Aktuální teplota ve farnim chrámu: 12°C

 

Náboženské poměry na počátku první Československé republiky

Světové setkání rodin v Dublině 2018

IX. Světové setkání rodin bude ve dnech 22. až 26. srpna 2018 hostit irský Dublin.

10 let kněžství

Šternberský rodák Jiří Pospíšil přijal před deseti lety 28.června 2008 kněžské svěcení a letos bude slavit 10 let v kněžské službě.

KONTEJNER PRO ZAMBII

POZVÁNKA NA FARNÍ POUŤ DO JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

 

Manželství – cesta ke svatosti

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2018

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice spojovaná s prvním svatým přijímáním dětí.

Program slavnosti:

NOC KOSTELŮ

Kostely a modlitebny se letos otevřou již po desáté. Programy pro nejširší veřejnost připravuje více než 1100 kostelů a modliteben po celé České republice.

Moderní křesťanská hudba - kde začíná a končí?

Nejen pro mladé lidi bude přednášet  P.

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU


Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.